Contingut d'Aprenentatge Secundària
Anàlisi dels diferents models de governança i sistemes d’organització política, fent especial èmfasi en el procés i l’orientació de les polítiques proposades
Objectiu eix

Ser persones crítiques, responsables, solidàries i actives en la defensa dels drets humans i la participació democràtica orientades a la construcció duna societat més justa i equitativa.

Objectiu bloc

Construir la pròpia identitat com a subjecte polític, a partir de lanàlisi crítica del sistema democràtic i de les funcions dels diferents actors polítics, econòmics i socials a nivell local i global, posant especial èmfasi en el paper dels mitjans de comunicació i les TIC.

Criteris d'avaluació

Analitzen els diferents models de governança, i sistemes d’organització política fent especial èmfasi en el procés i l’orientació de les polítiques proposades.

Tipus
 • Contingut específic
Eix
 • Drets Humans, Ciutadania i Governança Drets Humans, Ciutadania i Governança
Bloc
 • D La governança com a estratègia organitzativa del col·lectiu
Etapa
 • Secundària Secundària
Cicle
 • Primer i Segon Curs Secundària
Competències
 • Competència artística i cultural Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana Competència social i ciutadana
Recomanacions pedagògiques
Estudi de casos
Descripció de la tècnica didàctica

La tècnica d’estudi de casos consisteix precisament a proporcionar una sèrie de casos que representin situacions problemàtiques diverses de la vida real perquè s’estudiïn i analitzin. D’aquesta manera, es pretén entrenar a l’alumnat en la generació de solucions. Específicament, un cas és una relació escrita o audiovisual que descriu una situació esdevinguda en la vida vida d’una persona, familia o grup. La seva aplicació promou en l’alumnat l’elaboració de solucions vàlides per als possibles problemes de caràcter complex que es presentin en la realitat futura. 

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
 • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
Àmbit
 • Aula
Termini
 • Curt termini
Mapa conceptual
Descripció de la tècnica didàctica

Els mapes conceptuals són xarxes semàntiques que possibiliten representar de manera gràfica conceptes i les seves interrelacions per mostrar les estructures de coneixement de les persones. Tenen formes senzilles compostes per nodes, que representen els conceptes importants, units per línies amb etiquetes, que simbolitzen el tipus de relació existent entre els conceptes.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
 • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
Àmbit
 • Aula
Termini
 • Curt termini
Ciències socials, geografia i història

Contingut
Anàlisi d’alguns elements de l’organització social, política i econòmica de la Grècia clàssica. Identificació dels factors que van permetre la consolidació de l’Imperi romà i dels que van provocar la seva crisi posterior, aplicant nocions de causalitat.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 119
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Aplicació de les nocions històriques de canvi i continuïtat en la interpretació de l’origen i l’expansió de l’Islam. Anàlisi de les formes de vida i de la confluència de cultures (cristians, musulmans i jueus) en les ciutats de la península Ibèrica.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 121
Competència
 • Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Identificació dels trets bàsics del procés de formació dels comtats catalans fins a la consolidació de la Corona catalanoaragonesa. Caracterització de les principals institucions catalanes, establint relacions amb algunes institucions actuals.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 122
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Anàlisi de l’evolució social, política i econòmica a l’edat moderna, situant l’imperi hispànic dins el context europeu. Comparació de situacions històriques de l’època moderna, com l’ampliació del món conegut pels europeus o els conflictes religiosos, entre d’altres, amb fets de l’actualitat. Caracterització d’alguna civilització no europea.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 122
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària

Contingut
Reconeixement dels elements bàsics de l’evolució històrica de Catalunya dins la monarquia hispànica, analitzant les causes i les conseqüències d’alguns conflictes polítics i socials. Caracterització d’elements de canvi i continuïtat en la Catalunya del segle xviii.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 122
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Continguts vinculats