L'enfocament didàctic - metodològic

Estratègies didàctiques

La proposta d'estratègies i tècniques didàctiques per incorporar l'EpD a l'àmbit escolar

Per orientar sobre com treballar els continguts d'aprenentatge de l'EpD a primària i secundària, hem definit una proposta metodològica que integra 6 famílies d'estratègies didàctiques orientades a conduir el procés d’aprenentatge a partir dels principis de l’activitat i l’experiència, incorporant una sèrie de tècniques didàctiques que fomenten la curiositat, la indagació, la reflexió, la contrastació, l’intercanvi, el diàleg, l’autoconeixement, la sensibilització i l’acció compromesa amb l’entorn.La proposta didàctica i metodològica de Competències i EpD té la intenció d’afavorir un tractament més global, transversal i integrador de l’educació per al desenvolupament a l’escola. Per això, ofereix un ampli ventall d’estratègies i tècniques didàctiques que facilitan l’assoliment dels objectius i l’adquisició dels continguts d’aprenentatge que presenten els eixos temàtics.

És imprescindible tenir en compte alguns principis didàctics i metodològics a l’hora d’incorporar l’educació per al desenvolupament a l’escola:

- Enfocament integral de la persona
- Aproximació multidisciplinar a la construcció dels sabers.
- Protagonisme del alumnat en el procés d’aprenentatge.
- Acció i participació en el procés d’aprenentatge.
- Vivència i experiència per desenvolupar aprenentatges significatius.
- Flexibilitat i contextualització didàctica i metodològica.
- Multidireccionalitat en l’acció educativa.

Anàlisi crítica de la realitat

Autoconeixement i desenvolupament personal

Interdependència positiva

Indagació i construcció conjunta del coneixement

Transformació social i desenvolupament comunitari

Participativo-dialògiques