La Guia

Guia d'orientacions pedagògiques per integrar l'educació per al desenvolupament en el currículum amb enfocament competencial
Página interior text/x-asmQuè és?
Aquesta guia ofereix orientacions sobre quins continguts d'EpD incorporar en les etapes de primària i secundària, amb quines estratègies i tècniques didàctiques treballar aquests continguts i com avaluar-ne els aprenentatges
Página interior Octet StreamCom consultar-la?
Elements de cerca que permeten consultar la guia i obtenir les orientacions pedagògiques corresponents
Página interior text/x-asmEixos Temàtics
Descripció de la proposta d'eixos temàtics que organitzen els continguts d'aprenentatge de la guia
Fitxer PDF documentDesplegament Gènere Primària
Fitxer PDF documentDesplegament Gènere Secundària
Fitxer PDF documentDesplegament Cultura de Pau Primària
Fitxer PDF documentDesplegament Cultura de Pau Secundària
Fitxer PDF documentDesplegament Drets Humans, Ciutadania i Governança Primària
Fitxer PDF documentDesplegament Drets Humans, Ciutadania i Governança Secundària
Fitxer PDF documentDesplegament Medi Primària
Fitxer PDF documentDesplegament Medi Secundària
Fitxer PDF documentDesplegament Interculturalitat Primària
Fitxer PDF documentDesplegament Interculturalitat Secundària
Página interior text/x-asmEstratègies didàctiques
La proposta d'estratègies i tècniques didàctiques per incorporar l'EpD a l'àmbit escolar
Página interior Octet StreamPràctiques de Referència
Instruments d'avaluació
En relació a com avaluar l'adquisició dels aprenentatges proposats, considerem adequats aquells instruments d’avaluació que promouen l’autoregulació del procés d'aprenentatge, és a dir, que la seva implementació ajuda a l'alumnat a la conscienciació de què aprèn, com ho aprèn i per què ho aprèn. Així, proposem eines o instruments d'avaluació com són, entre d’altres, la rúbrica, el porta folis o l'observació directa a través de fitxes que permetin reforçar el procés d'aprenentatge i l'adquisició de valors i actituds.
Imatge JPEG imagemodel_curricular.jpg
Imatge JPEG imagegraficmodelcurricular.jpg
Fitxer PDF documentdesplegament_cdp_-primaria-1.pdf
Imatge GIF imageestrategies.gif
Imatge GIF imagefletxa.gif
Imatge GIF imagemes.gif
Imatge JPEG imagegrafic_orientacio.jpg
Imatge JPEG imageeixos.jpg
Imatge JPEG image1_eix.jpg
Imatge JPEG image2_eix.jpg
Imatge JPEG image3_eix.jpg
Imatge JPEG image4_eix.jpg
Imatge JPEG image5_eix.jpg
Imatge JPEG image6_eix.jpg
Imatge JPEG imagesecuencia
Imatge JPEG imagecriteris
Imatge JPEG imagemapa_estrategies.jpg
Imatge JPEG imagecopy_of_mapa_estrategies.jpg
Imatge JPEG imagecopy2_of_mapa_estrategies.jpg
Imatge JPEG imagemapa_estrategies2.jpg
Fitxer PDF documentCriterisprctiques.pdf
Página interiorInstruments d'avaluació
Fitxer PDF documentCriteris pràctiques
Document de criteris de valoració pràctiques de referència